Fotokniha Sk

Slovný výraz foto kniha, alebo fotokniha je asociovaný s objektom knihy,ktorej vizuálny obsah je v predominantnej miere tvorený obrazovou prílohou – fotografiami. Tak je fotokniha ako objekt pomerne jednoznačne spájaný s termínom fotoalbum (fotoalbum). Obsah fotoalbumu je takto samozrejme tvorený fotografiami. V tomto prípade však fotografie nie sú tlačenou súčasťou strán, ale práve naopak sú zakladané na každú stranu samostatne – prípadne vlepené.

V nedávnej minulosti patrilo používanie albumov, do ktorých sa vlepovali papierové fotografie k úplným štandardom. Fotokniha však potrebovala trošku viac času na to, aby našla uplatnenie a muselo mu predchádzať práve rozšírenie digitálnej fotografie. K tomuto rozmachu došlo počas výrazného rozšírenia hlavných typov senzorov: CCD – pomerne starší a jednoduchší typ obrazového senzora.

Práve z dôvodov vzrastajúcich nárokov na rozmery a funkcie bolo jeho používanie v moderných zariadeniach na ústupe a začal byť stále viac nahradzovaný CMOS senzormi ako napr. APS. Po tomto rozvoji na poli fototechniky mohla prísť alternatíva, ktorú poznáme pod pojmom – fotokniha (foto kniha).

Reklamy